Gustavus Adolphus College at Kenyon College
@ Madison, WI (Nielsen Tennis Center)
Apr 05, 2019

Gustavus Adolphus College
4
Kenyon College
5

Doubles

FINAL 1 2 3
Bri Hartmann / Lilly Hartman (GACW) 4
> Erika Oku / Maggie Sweeney (KENW) 8
#1 Doubles
FINAL 1 2 3
> Simona Potockova / Hannah Borgh (GACW) 8
Daria Beshentseva / Ilana Blackwood (KENW) 2
#2 Doubles
FINAL 1 2 3
Ginger Valentine / Anna Stutz (GACW) 4
> Kayla Pukys / Annie Reiner (KENW) 8
#3 Doubles

Singles

FINAL 1 2 3
Bri Hartmann (GACW) 1 6 8
> Erika Oku (KENW) 6 1 10
#1 Singles
FINAL 1 2 3
> Ginger Valentine (GACW) 6 6
Ilana Blackwood (KENW) 1 2
#2 Singles
FINAL 1 2 3
Lilly Hartman (GACW) 2 2
> Daria Beshentseva (KENW) 6 6
#3 Singles
FINAL 1 2 3
> Simona Potockova (GACW) 1 7 7 11
Maggie Sweeney (KENW) 6 6 5 9
#4 Singles
FINAL 1 2 3
> Anna Stutz (GACW) 6 7 7
Kayla Pukys (KENW) 3 6 5
#5 Singles
FINAL 1 2 3
Hannah Borgh (GACW) 2 0
> Annie Reiner (KENW) 6 6
#6 Singles
OTHER INFORMATION
Match Length: 3:40